Veľké Leváre, okres Malacky
Kostol Mena Panny Márie

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 35 (9+7+11+8)


1740-1750, neznámy organár – novostavba

Z organa sa zachovala len časť organovej skrine.

1960-1980, Organa Kutná Hora – novostavba

Údaje na hracom stole. Trojmanuálový organ bol postavený do barokovej skrine hlavného stroja a do neskôr postaveného zadného pozitívu. Tretí manuál ako žalúziový stroj bol dostavaný až koncom 80. rokov 20. storočia.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
ORGANA družstvo varhanářů / KUTNÁ HORA
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 klávesov)
Bourdon16´Kryt
PrincipálKvintadena
FlautaPrincipál
SalicionálFlauta
OktávaOktáva
Flauta lesnáKvinta1 1/3´
SuperoktávaCymbál 3x2/3´
Kvinta šumivá2 2/3´+ 2´  
Mixtura 4x1 1/3´  
Trúbka*  
-   
III. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie)Pedál (C – g1, 32 klávesov)
Flauta dřevěnáPrincipál16´
Kryt úzkySubbas16´
GambaBourdon16´ (trans. I)
PrincipálOktáva
Flauta trubicováKryt
Nasard2 2/3´Kvinta5 1/3´
OktávaChorálbas 2x4´+ 2´
Flauta zobcováMixtúra 3x2 2/3´
Tercián 2x1 3/5´  
Roh noční  
Mixtura 4-6x  

Spojky: I:I 4´, II:I 8´, III:I 16´, III:I 8´, III:I 4´, III:II 8´, III:II 4´, III:III 4´, I:P 8´, II:P 8´, III:P 8´
Voľné kombinácie: A., B., C.
Pevné kombinácie: P., MF., F., PL., TT.
Pomocné zariadenia: Žaluzie III. m., Crescendo vál., Vypínač válce, Vypínač ručních rejstříků,
Vypínač jazyků, Vypínač normálních spojek, Vypínač oktávových spojek, Anulátor, Tremola II. m., Tremola III. m.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = neobsadený register, ale s pripraveným miestom na píšťalnici

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)