Podhorany, okres Prešov
Kostol sv. Alojza Gonzagu

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 21 (7+9+5)


2. pol. 80. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1652.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Dřevozpracující družstvo Český Brod / ORGANA Varhany / Kutná Hora
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálPrincipál rohovýSubbas16´
Flauta harmonickáKryt drevenýBourdon16´
SalicionálVox angelika 2x8´+ 4´Oktávbas
OktávaPrincipálFlautabas
Flauta špicatáFlauta trubicováChorálbas 2x4´+ 2´
SuperoktávaNasard2 2/3´  
Mixtura 4xNočný roh  
  Seskvialtera 2x1 1/3´+ 4/5´  
  Akuta 4x  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I 4´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´, II/P 4´
Voľné kobminácie: A, B
Pevné kombinácie: MF, F, PL, TT
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo, Vypínač registrového crescenda, Vypínač ručných registrov, Vypínač oktávových spojok, Automatický anulátor pedála, Tremolo II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)