Podhorany, okres Kežmarok
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


2. pol. 19. stor., Schlag und Söhne, Schweidnitz – novostavba

Organ postavila renomovaná hornosliezska organárska firma Schlag & Söhne, Schweidnitz, opus 228 (údaje firemného štítku na hracom stole), v poslednej štvrtine 19. storočia pre neznámu lokalitu, podľa nepodložených informácií pre kostol ev. a. v. v Púchove. Organ sa s výnimkou prospektových píšťal zachoval v pôvodnom stave.

začiatok 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený do staršieho dreveného evanjelického kostola v Podhoranoch (okres Kežmarok).

20. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Po dostavbe nového murovaného kostola okolo roku 1924 organ preniesli na dnešné miesto.

1993, Otto Dlugoš – oprava

Oprava, čistenie, ladenie.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Schlag & Söhne / Schweidnitz / op. 228
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c, 13 klávesov)
PrincipalSubbass16´
FlöteCello
Salicet  
Octave  
Quinte und Octave2 2/3´+ 2´  
Mixtur 2x1 1/3´  

Mechanické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)