Sobotište, okres Senica
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)


1871, Ján Drábek – novostavba

Údaje na hracom stole. Organ nebol prestavaný.

Nápis na papieri nalepenom vo vnútri organovej skrine (nad stredným píšťalovým poľom): Organ / tento jest znovu postaveni za velebného / Pána farára / Stefan Santha / ........ Roku Pána 1871 dňa 25 ho Mája.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli neskôr nahradené.

neznámy rok, Josef Melzer – oprava

Čierna firemná tabuľka na čelnej stene organovej skrine, pod stredným píšťalovým poľom prospektu: JOSEF MELZER // HORA KUTNÁ (ČECHY).

1972, Organa Kutná Hora – oprava

90. r. 20. stor., Petr Stehlík – oprava

Oprava doložená v 2. polovici 90. rokov 20. storočia.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
JOH : DRABEK / IN BÚR ST. MIKLÓS
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipálSubbas16´
FlétnaOktávbas
KrytKvinta5 1/3´
Salicionál  
Oktáva  
Flétna  
Kvinta2 2/3´  
Oktáva  
Mixtura 3x  

Spojky: Oktav spoj
Tremola

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)