Huncovce, okres Kežmarok
Kostol Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


Organ postavil neznámy organár pravdepodobne v roku 1653. Podľa nápisu SAMUEL STASCOVIUS AD 1653 by mohlo ísť o meno organára, i keď o ňom zatiaľ nemáme žiadne ďalšie informácie. Nástroj bol podľa údajov Historie domus prenesený do Huncoviec z farského kostola v Spišskej Novej Vsi v roku 1792 za 330 zlatých. Vieme, že v roku 1955 urobila rozšírenie a opravu organa Organa Kutná Hora (o oprave nástroja je v reštaurátorskom archíve SÚPSOP-u zmienka ešte 22. júla 1957). Údajne vtedy dostal nástroj aj pedálové registre. Je však pravdepodobné, že pôvodný hrací pult na čelnej stene sokla organovej skrine bol nahradený samostatným hracím stolom už skôr. Roku 1975 mal byť nástroj pri „oprave“ vážne poškodený. V roku 1979 bol opravený bratmi Kubátovcami (Komunálny podnik mesta Kutná Hora). Vtedy bol odstránený samostatný hrací stôl a obnovený hrací pult na čelnej stene nástroja. Z toho obdobia pochádzajú traktúry, hriadeľová doska, manuálové tónové ventily, klaviatúry, atď.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. I/1992, II/1993 a IV/1995.

1653, Samuel Staškov – novostavba

Pravdepodobne pre r. kat. farský kostol v Spišskej Novej Vsi. Autorstvo je tiež pravdepodobné.

1792, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do Huncoviec, za 330 zlatých. 

1850, Tobiáš Kirner – oprava

2. pol. 19. stor., neznámy organár – oprava

Samostatný hrací stôl vznikol pravdepodobne v tomto období.

1955-1957, Organa Kutná Hora – rozšírenie

Oprava nástroja a rozšírenie  dostavba pedála s dvomi registrami.

1975, neznámy organár – oprava

Nevydarená oprava, nástroj bol vážne poškodený. 

1979, Jan Kubát – generálna oprava

Bratia Kubátovci (Komunálny podnik mesta Kutná Hora). Oprava a čiastočná rekonštrukcia: odstránenie samostatného hracieho stola, obnovenie hracieho pultu na čelnej stene nástroja, nová hriadeľová doska, manuálová traktúra a tónové ventily, nové píšťalnice a ďalšie práce.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
SAMUEL STASCOVIUS AD 1653
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Kopula (Flauta major)Subbas16´
PrincipálOktávbas
Kopula (Flauta minor)  
Kvinta2 2/3´  
Oktáva  
Principál  
Mixtura 3x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)