Ploské, okres Košice-okolie
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (6+6+4)


2. pol. 80. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – novostavba

Opus 1649.

2014, Peter Masarik – generálna oprava

Máj 2014. Generálna oprava hracieho stola. Výmena pneumatického materiálu v hracom stole: spojkové membrány, klinové membrány, membrány v pedálovej vzdušnici, klapky a mechanické ventily vo ventilových komorách.

Prieskum: Juraj Slovík, 2015
DŘEVOZPRACUJÍCÍ DRUŽSTVO ČESKÝ BROD / ORGANA VARHANY / KUTNÁ HORA
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
Flauta dřevěnáChvenie sláčikové 2x8´+ 4´Principálbas
OktávaFlauta kopulováKvinta5 1/3´
Kamzíkový rohPrincipálChorálbas
Flauta lesnáSeskvialtera 2x1 1/3´  
Mixtura 4x1 1/3´Akuta 3x  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I/I 4´, II/II 4´, I/P 8´, II/P 8´, II/P 5 1/3´, I/P 4´
Voľné kombinácie: A., B.
Pevné kombinácie: P., Mz., F., Pl.
Pomocné zariadenia: Žaluzie II. man., Rejstříkové crescendo, Vypínač rejstř. crescenda, Vypínač ruč. rejstříků, Vypínač oktáv. spojek, AAP. (Automatický anulátor pedála), Tremola II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)