Sučany, okres Martin
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6/5+6+3)


1892, Rieger – novostavba

Gebruder Rieger, opus 369. Jednomanuálový organ s pedálom.

okolo 1960, Organa Kutná Hora – generálna prestavba

Pribudovaný II. manuál, rozšírený tónový rozsah manuálových vzdušníc aj pedála, nový hrací stôl, nová dispozičná koncepcia.

Prieskum: Marek Cepko, 2011
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
BourdonChvenie 1-2x8´+ 8´Oktávbas
SalicionálPrincipál italskýChorálbas
Oktáva4´ (ext.)Flauta lesná  
SuperoktávaTercián 2x2´+ 1 3/5´  
Mixtura 3x1 1/3´Cymbal (terciový) 3x  

Spojky: II/I 8´, II/I 4´, II/I 16´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´, II/P 4´
Pevné kombinácie: PP, P, MF, F, PL
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo, Vypínač registrového crescenda, Vypínač ručních rejstříku, Vypínač oktávových spojok, Automatický anulátor pedála, Tremolo II.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)