Ozdín, okres Poltár
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


1880, Lipót Steinreich – novostavba

Autorstvo je len pravdepodobné.

1931, neznámy organár – oprava

Doplnenie zrekvirovaných prospektových píšťal.

1952, Organa Kutná Hora – oprava

Inštalácia elektrického čerpadla vzduchu.

2004, Belák & Bednár – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, Marek Cepko
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
PrincipálSubbas16´
BourdonOktávbas
Oktáva  
Flauta  
Gamba  
Superoktáva  
Mixtúra 3x  

Spojky: I / P

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)