Klasicistický kostol postavený v rokoch 1796-1799 s použitím zvyškov staršej stavby, opravený po požiaroch v rokoch 1858 a 1888. V rokoch 1931-1932 opravený a interiér doplnený o nové sochy. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými a českými klenbami.

História organov v objekte

Predchádzajúci organ bol zadovážený od firmy Jan Tuček (Kutná Hora) v roku 1923.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)