Kapušany, okres Prešov
Kostol sv. Martina z Tours

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19/17 (7+8+4/2)


okolo 1970, Organa Kutná Hora – novostavba

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Dřevozpracující družstvo Český Brod / ORGANA Varhany / Kutná Hora
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKrytSubbas16´
Flétna dřevěnáVox angelika 2x8´ + 4´Echobas16´ (ext.)
SalicionálPrincipálOktávbas
OktávaFlétna trubicováChorálbas4´ (ext.)
Flétna špičatáNasard2 2/3´  
OktávaNoční roh  
Mixtura 4x1 1/3´Tercie1 3/5´  
  Cymbál 3x  

Spojky: I 4´, II/I 8´, II/I 4´, II/I 16´, II 4´, I/P 8´, II/P 8´, II/P 4´
Voľné kombinácie: A, B
Pevné kombinácie: P, MF, F, PL
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo (valec), Vypínač reg. crescenda, Vypínač ručních rejstříku, Vypínač oktávových spojok, Automatický anulátor pedála (AAP), Tremola II. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)