Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Báč, okres Dunajská Streda
Kostol sv. Antona Paduánskeho
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (7+3+3)


Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (7+3+3)

Nástroj prešiel viacerými opravami a až do polovice 90. rokov 20. storočia bol dlhodobo nefunkčný. Koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. III/1994, IX/2000, XV/2006.

1779, neznámy organár – novostavba

Pre františkánsky kostol v Komárne.

1809, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie organa do františkánskeho kostola v Báči.

1856, neznámy organár – oprava

Čistenie organa a oprava mechov.

1882, György Bencz – oprava

90. r. 20. stor., Stehlíkovci – oprava

Oprava spojená s doplnením chýbajúcich kovových píšťal (Mixtúra) a črvotočom poškodených drevených píšťal (Bordun 8´ HW).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006

Firemný nápis

Benz György Orgona Épitész

Dispozícia

I. manuál - pozitív (C – c3, krátka sp. oktáva)II. manuál - hlavný (C – c3, krátka sp. oktáva)
Copula maiorPrincipál
Copula minorBordun
PrincipálOktáva
  Flauta
  Kvinta2 2/3´
  Oktáva
  Mixtúra 3x1 1/3´
-   
Pedál (C – a, krátka sp. oktáva)
Subbas16´  
Oktávbas  
Oktávbas  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.

Firemný štítok vzťahujúci sa na opravu r. 1882.

Vypočujte si

Johann Georg Albrechtsberger:
Prelúdium G dur

Hrá: Imrich Szabó


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE