Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bystrany, okres Spišská Nová Ves
Kostol sv. Petra a Pavla
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (10+2)


Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (10+2)

okolo 1804, Michal Podkonický – novostavba

Pôvodne bezpedálový 10-registrový organ z posledného obdobia tvorby Michala Podkonického postavený okolo roku 1804. Nástroj mal mechanické traktúry, zásuvkovú vzdušnicu a krátku veľkú oktávu. Z organa sa zachovala iba skriňa, nástrojová časť je celkom nová.

Dispozícia pôvodného 10-registrového nástroja M. Podkonického s neskoršími úpravami - podľa O. GERGELYI und K. WURM: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei; Acta Organologica, Band 22, Alfred Reichling, Merseburger, 1991, str. 70-72:
Manuál (pôvodne C – c3 s krátkou veľkou oktávou, neskôr zrezané najväčšie píšťaly na E – c3 chromaticky):
Principal 4´ v prospekte
Octava 2´
Spitzflöte 4´
Gamba 4´ nový register, pôvodne snáď Quinte 2 2/3´
Superoctava 2´ repetícia na c2, pozostatok 2-radovej Mixtury
Quint 1 1/3´ repetícia na c2
Flöte gedeckt 4´ drevené píšťaly
Flöte 4´ drevené otvorené píšťaly
Bordon 8´ drevené kryté píšťaly
Flöte (Portunal) 8´ drevené otvorené úzke píšťaly

1974, neznámy organár – prestavba

Samostatne stojaci hrací stôl, pneumatická registrová traktúra, nové mechy, elektrické čepadlo vzduchu, krátka veľká oktáva schromatizovaná zrezaním najväčších píšťal, vymenená väčšia časť kovových píšťal, nová intonácia (podľa Acta Organologica nevydarená).

okolo 1990, neznámy organár – novostavba

Novostavba so zachovaním pôvodnej skrine, realizovaná neznámou českou alebo moravskou firmou. Kompletná výmena nástrojovej časti s novou dispozičnou koncepciou, nový samostatne stojaci hrací stôl, prehĺbená skriňa o pribudované pedálové registre. Nástrojová časť organa Michala Podkonického bola odstránená, zachovala sa iba organová skriňa.

Prieskum: Marek Cepko, 2006

Dispozícia

Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
KrytSubbas16´
FlétnaOktávbas
Salicional  
Principal  
Flétna trubicová  
Kvinta2 2/3´  
Oktáva  
Tercie1 3/5´  
Flétna syčivá  
Mixtúra 3x1 1/3´  

Spojky: I/P 8´
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Technický popis

Technický popis vo formáte PDF

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE