Klasicistický objekt z rokov 1817 – 1836, postavený na mieste staršieho, požiarom zničeného kostola, ktorý pochádzal z roku 1494. Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria a polygonálnym vonkajším plášťom. Interiér zaklenutý pruskými klenbami, uzáver presbytéria plochou konchou. Vnútorné zariadenie novogotické.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)