Historizujúci evanjelický kostol s renesančno-klasicistickou úpravou z r. 1875, postavený staviteľom A. Lieglom. Pozdĺžny sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom je zaklenutý železobetónovým stropom. Po stranách kostola je drevená empora na murovaných stĺpoch, nad lomeným štítom veža na polygonálnom základe, zastrešená zvoncovitou prilbou s laternou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)