Kostol postavený v roku 1768 a obnovený v roku 1905. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, krytý českými plackami s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)