Gotický chrám postavili na mieste predpokladaného staršieho chrámu, ktorý podľa tradície pochádzal z roku 1280. Dnešný gotický halový trojloďový kostol pseudobazilikálneho typu dokončili pred rokom 1400. Kostol bol viac ráz upravený a opravený: koncom 15. a začiatkom 16. storočia, v rokoch 1530 – 1550, po požiari v roku 1747, v rokoch 1825 – 1857 a po požiaroch v rokoch 1859 a 1923. V 17. storočí kostol patril istý čas protestantom. Kostol má prevýšenú širšiu krížovo klenutú hlavnú loďú, skrátené polygonálne uzavreté presbytérium a západnú vežu zovretú bočnými kaplnkami. Na západnej strane hlavnej lode je organová empora s bohatou hviezdicovou klenbou v kruchte z konca 15. storočia.

História organov v objekte

Prvá konkrétna zmienka o organe v kostole sv. Jakuba pochádza z rokov 1539 – 1540. Vtedy organár Johann Ammer postavil nový 20-registrový nástroj. Bližšie informácie o organe však chýbajú. Popri veľkom Hummelovom organe (1624 – 1630) sú s históriou kostola späté ešte dva menšie nástroje. Krátko po roku 1687 bol za 300 zlatých na objednávku Spišskej komory vyhotovený organový pozitív, ktorý sa v kánonických vizitáciách v rokoch 1700 a 1712 spomína ako „menší organ na zadnom chóre s dvoma mechmi“. Jeho ďalšie osudy nepoznáme. V roku 1737 postavil nový pozitív levočský organár Vavrinec Čajkovský. Starší organ bol pravdepodobne predaný, pretože kánonická vizitácia Mikuláša Czsákyho z roku 1752 uvádza iba dva nástroje: veľký s pripojeným pozitívom a menší organ na zadnej empore. Mohlo ísť o väčší pozitív, ktorý zastupoval hlavný organ v dobe, keď tento bol už prakticky nefunkčný. Nástroj neskôr predali do Markušoviec (okres Spišská Nová Ves), kde pri požiari v 80. rokoch 19. storočia zanikol.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)