Gotický kostol zo začiatku 15. storočia, v renesancii doplnený atikovou vežou, začiatkom 19. storočia neskorobarokovo zariadený. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutého krížovou rebrovou klenbou. Loď je krytá novším dreveným stropom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)