Podhorany, okres Kežmarok
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 4 (3+1)


20. r. 20. stor., Josef Melzer – novostavba

1992, Peter Franzen – oprava

Nové registrové ťahadlá, nahradenie klinových membrán za ploché (kožené, pedálové z mikroténu), výmena manžety mecha (koženka), hlučné elektrické čerpadlo vzduchu umiestnené do podvežia, organová skriňa premaľovaná namodro.

2007, Otto Dlugoš – oprava

Výmena kože na membránach za igelit.

2016, Vladislav Spirčák – generálna oprava

Nové vzduchové hospodárstvo (nový mech, regulátor, nové čerpadlo vzduchu v podstavci skrine...), kompletná prestavba hracieho stola (hrací stôl zmenený z výpustného na tlakový, nové registrové ovládanie... pôvodná ostala len pedálová klaviatúra a spojkový blok), nové 1. relé (celá komora), rúrky traktúr, membrány (polypel), organová skriňa premaľovaná nabielo.

Prieskum: Ľubomír Zelenák, 2023
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Flauta  
Salicionál  

Spojky: I:I 4´, I:P 8´

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)