Klasicistický kostol postavený v roku 1841. Jednoloďová, polkruhovo zakončená stavba s pristavanou sakristiou a do priečelia vstavanou vežou, krytá pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)