Klasicistická stavba typu tolerančných chrámov bez veže, postavená v roku 1820 pre potreby slovenských evanjelikov. Sieňový priestor s oblým uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou a v oltárnom priestore konchou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)