Neobarokový kostol postavený v roku 1896. Jednoloďová stavba s presbytériom s polygonálnym uzáverom, nadstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, presbytérium krížovou hrebienkovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)