Mikušovce, okres Lučenec
Kostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)


zač. 20. stor., Carl Leopold Wegenstein – novostavba

1988, František Vitéz, Jola Štefušová – oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2012
WEGENSTEIN LIPÓT és FIA / TEMESVÁR
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
Bourdon  
Salicional  
Zergekürt  

Spojky: Pedál-Copula, Octáv-Copula
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)