Neskororománska stavba postavená v rokoch 1245 – 1273 pravdepodobne na mieste staršieho kostola z obdobia pred rokom 1200. Presbytérium gotické, rozšírené v rokoch 1462 – 1478 súčasne s rozšírením a zvýšením lodí. V rokoch 1488 – 1493 z južnej strany pristavaná Zápoľského neskorogotická kaplnka na mieste staršej ranogotickej kaplnky Corporis Christi z roku 1382. Baroková sakristia z roku 1706. V rokoch 1777 – 1779 kostol renovovali a v rokoch 1873 – 1889 ho pod vedením F. Storna regotizovali v romantickej úprave a rozšírili o južné bočné prístavby. Pôvodná katedrála je stavaná na spôsob bazilikálneho trojlodia so západným chórom. Pretiahnuté gotické presbytérium s polygonálnym uzáverom je zaklenuté sieťovou klenbou. Zápoľského pohrebná kaplnka pristavaná k južnej strane kostola má obdĺžníkový polygonálne uzavretý pôdorys a sieťovú rebrovú klenbu. Na západnej strane nad románskou časťou hudobný chór s kamenným neskorogotickým parapetom.

História organov v objekte

Prvé správy o organoch pochádzajú zo začiatku 17. storočia. V roku 1609 bol vtedajší organ vo veľmi zlom stave a uvažovalo sa o novom nástroji z dielne Jakuba Koffenberga. Kapitula si však nový organ zadovážila až o niekoľko desaťročí neskôr, v roku 1643. Koffenbergov nástroj mal 22 registrov dva manuály a pedál. Používal sa do roku 1783. 15. januára 1780 uzatvorila Kapitula zmluvu na nový organ s Michalom Podkonickým. Dokončený bol v roku 1785. V rokoch 1863 – 1864 mal nástroj opravovať krakovský organár Dominik Müller, ktorý práve dokončoval nový organ v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Nie je jasné, do akej miery bola oprava realizovaná, pretože v roku 1864 sa Müller k vôli dlhom dostal pred súd a jeho dielňa bola zkonfiškovaná a rozpredaná na dražbe.

Okrem hlavného organa sa v Katedrále nachádzali ešte dva nástroje. Prvý, 6-registrový pozitív, zadovážili jezuiti v roku 1750, v 70-tych rokoch 19. storočia bol darovaný do Klčova. Druhý nástroj so siedmimi registrami venovala v roku 1761 Mariánska kongregácia, jeho ďalšie osudy nie sú známe.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)