Ranogotický jednoloďový kostol z poslednej tretiny 13. storočia, roku 1674 bol rozšírený o kaplnku svätej Anny. V roku 1890 úprava kostolnej veže a reštaurovanie stavby.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)