Neoklasicistický kostol z r. 1870. Sieňový priestor na obdĺžnikovom pôdoryse je zaklenutý pruskými klenbami. Nad vstupom je drevená empora, nad murovaným štítom vstavaná drevená zvonička. Organ stojí na drevenom chóre oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)