Štôla, okres Poprad
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


1786, Daniel Valachy ml. – novostavba

Pôvodne šesťregistrový pozitív pre ev. a. v. kostol v Spišskej Sobote. V niektorej literatúre sa uvádza rok 1768.

1888, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Ľudovít Szlaboczky, učiteľ. Presťahovanie pozitívu do ev. a. v. kostola v Štôle.

1938, Július Guna, Jozef Guna – prestavba

Prestavba nástroja, rozšírenie o pedál.

1951, Július Guna, Jozef Guna – oprava

začiatok 21. stor., neznámy organár – oprava

Montáž elektrického čerpadla vzduchu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Construxit / et / erexit / Daniel Wallachy, / in Monte S. Georgii / Anno. 1786 / Diebus Septembris.
Manuál (E – c3, 45 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
PortunalOktávbas
Flauta major  
Principál  
Flauta minor  
Kvinta2 2/3´  
Oktáva  

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)