Gotická stavba s románskymi prvkami z 13. storočia, zbarokizovaná v rokoch 1693 a 1747. K južnej strane lode je pribudovaná pohrebná kaplnka rodiny Zápoľskích. Kostol bol reštaurovaný v rokoch 1899 – 1901 podľa návrhu architekta L. Steinhausza. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, na severnej strane pristavaná sakristia a predstavaná veža. Štvorcové presbytérium a sakristia sú preklenuté krížovou rebrovou klenbou, loď valenou s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)