Kostol jestvoval už v 16. storočí, zbarokizovaný po roku 1700 a klasicisticky upravený v roku 1799. Jednoloďová stavba s apsidálnym presbytériom krytým jedným poľom českej placky. V lodi dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na pilastre.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)