Ranogotický kostol z 13. storočia s neskoršími úpravami. Loď zaklenutá v 1. polovici 15. storočia na stredný pilier, veža pochádza z polovice 17. storočia. Kostol obnovený po požiari v roku 1861. Pôvodne jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria zaklenutého krížovou rebrovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)