Veľký Slavkov, okres Poprad
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


2. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

Organ neznámeho pôvodu.

20. storočie, neznámy organár – rozšírenie

Organ bol rozšírený o 2 manuálové registre pribudovaním 2. manuálovej vzdušnice s registrami Kvinta 2 2/3´ a Mixtura 3x 1 1/3´.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalSubbass16´
FlöteCello (Octavbass)
Viola  
Octav  
Quinta2 2/3´  
Octav  
Mixtura 3x1 1/3´  

Spojky: Pedal Koppel

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice. Pribudovaná manuálová vzdušnica je pneumatická kužeľková.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)