Kostol bol postavený ako tolerančný v r. 1786 – 1788. Sieňová stavba s polkruhovým uzáverom má priestor krytý konchou a pruskými klenbami. Organ stojí na drevenej empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)