Stavba postavená 1783 – 1785.

Barokovo-klasicistický jednoloďový kostol s oblým zakončením presbytéria, krytá lunetami a pruskou klenbou. V lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy združených pilastrov. Fasáda je členená lizénami a zakončenou podstrešnou rímsou. Predstavaná veža s nárožnými pilastrami a terčíkovou rímsou má nad vchodom tabuľu s nápisom a datovaním 1785.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)