Pôvodne ranogotický kostol z poslednej tretiny 13. storočia s renesančnou úpravou a opevnením zo 17. storočia. Kostol bol obnovený v r. 1751 – 1752 a 1959. Jednoloďová stavba má presbytérium s rovným uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavaným južným vchodom. Kostol je obohnaný kamenným múrom krytým šindľami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)