Gotický kostol postavený po roku 1460, presbytérium znovu zaklenuté v 2. polovici 17. storočia počas stavby kláštora. Obnovený kostol v roku 1670 dostali františkáni. Pri zväčšení kláštora v roku 1759 bola zaklenutá loď. Úpravy kostola boli realizované v roku 1878 a v 20. storočí. Pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, ktoré je zaklenuté dvoma poľami krížovej klenby s lunetami v uzávere. Loď je zaklenutá dvoma poľami českej placky s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)