Klasicistický kostol z rokov 1798 – 1803. Budova pozdĺžneho pôdorysu s polkruhovým oltárnym uzáverom zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)