Kostol postavený okolo r. 1415 pravdepodobne na mieste bývalého kostola cisterciátov, rehoľa ktorých je v Bardejove doložená už v r. 1247. Roku 1427 sa spomína farský kostol ako trojloďová bazilika z jednoduchými arkádami a krížovými klenbami v bočných lodiach. V r. 1448 – 1458 postavil majster Mikuláš z Bardejova presbytérium a sakristiu, nad ktorou je oratórium s kaplnkou sv. Kataríny. Klenbu presbytéria nahradil v r. 1464 novou sieťovou klenbou majster Štefan z Košíc. Majster Urban zvýšil strednú loď kostola a zaklenul ju nepravidelnou sieťovou klenbou; pod jeho vedením postavili na južnej strane kostola v r. 1482 – 1486 predsieň a kaplnky P. Márie, sv. Ondreja a sv. Alžbety. Vežu na západnej strane, spomínanú už v roku 1419, nadstaval v r. 1482 – 1485 tiež majster Urban, ale prácu dokončil až v r. 1486 – 1494 majster J. Stemasek z Anspachu. Priečelie predsiene renesančne upravili Louis (Ľudovít) a Bernard Pel z Lugana; ich úpravu odstránili koncom 19. storočia. Po požiari r. 1669, ktorý stavbu ťažko poškodil, postavili pred kostolom na juhu samostatnú renesančnú zvonicu, ktorú odstránili r. 1900. Hornú časť gotickej veže dostavanú v roku 1856 prebudovali v r. 1886 – 1898 pod dozorom architekta F. Schuleka, ktorý viedol regotizáciu kostola započatú po požiari r. 1878. Renováciu skončili r. 1899.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)