Bardejov, okres Bardejov
Bazilika sv. Egídia

Organový pozitív I / 3


Malý klasicistický pozitív stál pôvodne v oratóriu nad sakristiou. Rok vzniku ani organára nepoznáme, kniha inventára však potvrdzuje jeho existenciu pred rokom 1854. V r. 2005 bol premiestnený k hlavnému oltáru vpravo (čelný pohľad na hlavný oltár) a následne zreštaurovaný.

V čase prieskumu sa nástroj nachádzal v poslednej etape opravy, všetky súčasti s výnimkou píšťal a ventilátora boli na svojom mieste. Osadené boli iba nové píšťaly v prospekte. Nástroj sa pred opravou nachádzal v dezolátnom stave a chýbala väčšina kovových píšťal. V súčasnosti by mali byť všetky kovové píšťaly nové. Dispozíciu uvádzame podľa O. GERGELYI und K. WURM: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei; Acta Organologica, Band 22, Alfred Reichling, Merseburger, 1991.

pred 1854, neznámy organár – novostavba

Malý trojregistrový organ stál pôvodne v sanktuáriu kostola na empore nad sakristiou.

2005-2006, František Vitéz – generálna oprava

Generálna oprava a reštaurovanie organovej skrine. Nahradené chýbajúce kovové píšťaly; generálna oprava mechov, vzduchovej sústavy, vzdušnice a traktúr; čistenie, ladenie, intonácia. Organovú skriňu reštauroval Kutný (Levoča).

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – f3, krátka veľká oktáva, 50 klávesov)
Gedeckt
Flöte
Principal

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)