Bardejov, okres Bardejov
Bazilika sv. Egídia

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 32 (14+11+7)


Organ z dielne budapeštianskeho závodu firmy Rieger. Neskoršie zásahy do pôvodnej dispozície v 60. rokoch 20. storočia nenarušili pôvodný romantický zvukový charakter nástroja. Od r. 1992 sa tu koná festival Organové dni Jozefa Grešáka, ktorý založil profesor Ivan Sokol.

1908-1909, Rieger – novostavba

Rieger Ottó, Budapest, opus 1498 (údaje z hracieho stola a katalógu organov firmy Rieger). Zmluva bola podpísaná 28. mája 1908. Na kolaudácii organa dňa 5. septembra 1909 bol okrem cirkevných predstaviteľov a predstaviteľov mesta prítomný aj riaditeľ budapeštianskej pobočky firmy Rieger János Garay. Nástroj stál 25 239,50 vtedajších korún.

1911, neznámy organár – oprava

Pričinením Aladára Zalánfyho, bardejovského rodáka a profesora organovej hry v Budapešti, bolo už v roku 1911 k nástroju dodané elektrické čerpadlo vzduchu.

1969, Štefan Gábor – prestavba

Autorstvo opravy je pravdepodobné. V tomto období sa udiali aj dispozičné zmeny - nahradené boli 2 pôvodné registre firmy Rieger (ich názvy nie sú známe): na prvom manuáli bol nahradený 8-stopový flautový alebo sláčikový register alikvotným registom Kvinta 2 2/3´; 8-stopový pravdepodobne sláčikový register bol v dispozícii druhého manuálu nahradený registrom Superoktáva 2´ a v pedáli pravdepodobne jemný sláčikový register v 16-stopovej polohe registrom Chorálbas 4´. Pribudlo tremolo, ktoré na hracom stole nahradilo jeden z dynamických stupňov pevných kombinácií.

1996-2004, František Vitéz – generálna oprava

Čistenie, ladenie, oprava. Veľká oprava sa uskutočnila v 3 etapách.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Opus 1498 Rieger Ottó Budapest
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál16´Gyöngédfödött16´Contrabass16´
Bourdon16´HegedüprincipalSubbass16´
PrincipálCsöfuvolaViolon16´
VajtfuvolaGambaOctávbass
FugaraAeolinaCello
SalicionálVoix célesteChorálbas
OctavaFlûte traverseHarsona16´
CsöfuvolaOctava  
ZergekürtSuperoktáva  
Kvinta2 2/3´Harmonia aetheria 4x2 2/3´  
OctavaOboe  
Cornett 3-5x    
Mixtura 6x2 2/3´    
Trombita    

Spojky: Manuálkopula, Superoktávkopula II-I, Suboktávkopula II-I, Pedálcopula I, Pedálcopula II
Voľné kombinácie: Combination I, Combination II
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Pomocné zariadenia: Redönyszerkezet (žalúzie II. man.), Crescendo-Decrescendo, Nyelvsip (vypínač jazykových registrov), Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)