Kostol postavený v rokoch 1936 – 1940 v doznievajúcom secesnom chápaní gotizujúcich tvarov. Jednoloďový priestor s takmer štvorcovou loďou a polkruhovým uzáverom presbytéria.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)