Hudcovce, okres Humenné
Kostol sv. Terézie z Lisieux

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)


20. stor., Imrich Karabinoš – novostavba

neznámy rok, neznámy organár – úprava

Úpravda dispozície: register Rauschquinte 2x 2 2/3´ prebudovaný na Superoctav 2´.

Prieskum: Marek Cepko, 2014
KARABINOŠ / továrňa na stavbu organov a harmonií - sklad klavírov / PREŠOV SLOVENSKO
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrinzipalSubbass16´
Burdon  
Salizional  
Oktav  
Superoktav  

Spojky: Pedálkoppel, Suboktavkopula
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)