Pôvodne neskororománska stavba, v 14. storočí zgotizovaná, okolo roku 1700 prešla barokovou prestavbou. Jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté v 14. storočí krížovou klenbou so svorníkom. Loď má rovný strop.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)