Jánovce, okres Poprad
Kostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 5/3


1912, Rieger – novostavba

Rieger Ottó Budapest, opus 1783 (vo firemnom katalógu je uvedený pod číslom 1781). Organ stál pôvodne na zadnej empore na osi symetrie, neskôr z priestorových dôvodov bol presunutý do zadného kúta empory vľavo.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Organ bol z priestorových dôvodov presunúty z osi symetrie zadnej empory do jej zadného kúta vľavo.

Prieskum: Marek Cepko, 2009
Opus 1783 RIEGER OTTÓ Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál(privesený) 
Bourdon  
Salicionál  
Octava4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedálcopula, Octávkopula
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)