Pôvodne neskororománsky kostol spomínaný už v roku 1280. Z tejto stavby sa zachovala časť veže i obvodového muriva a západný portál. K pôvodnej jednoloďovej stavbe vybudovali v 2. polovici 15. storočia nové široké presbytérium, ktoré zaklenuli sieťovou klenbou. Severná kaplnka sv. Kozmu a Damiána pochádza z obdobia po roku 1486, južná kaplnka sv. Anny bola vybudovaná okolo roku 1500. Po požiari kostola v roku 1773 opravili vežu a v roku 1818 i celý kostol. V roku 1882 kostol znova vyhorel a následne bol zrenovovaný. Jednoloďová stavba bez triumfálneho oblúka, s polygonálnym uzáverom, na severe so sakristiou a po oboch stranách s kaplnkami budiacimi dojem bočných lodí. Presbytérium a loď majú rovnakú šírku a vytvárajú jednotný priestor zaklenutý rebrovou sieťovou klenbou.

História organov v objekte

Pozitív levočského organára Vavrinca Čajkovského postavený v roku 1737 pre r. kat. Kostol sv. Jakuba v Levoči bol neskôr predaný do Markušoviec. Tu zanikol pri požiari v 80. rokoch 19. storočia.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)