Moderný kostol vysvätený r. 2007. Postavený je na kruhovom pôdoryse. Oproti obetnému stolu je postavený široký chórus. Na čelnej stene interiéru kostola je od r. 2015 mozaika od p. Marka I. Rupnika.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)