Kostol klasicistický, obnovený 1728 pojatím staršej, pravdepodobne románskej stavby (apsida) do pôdorysu. Upravovaný a opravovaný v r. 1791, 1883 a 1941. Jednoloďový priestor s polkruhovou predĺženou apsidou a bočnými prístavbami z oboch strán pôvodne predstavanej, neskoršie do priečelia vtiahnutej veže. Apsida pôvodne zaklenutá konchou, ktorú v r. 1791 nahradila kupola, loď má rovný strop.

História organov v objekte

V objekte nebol zistený píšťalový organ.

V súčasnosti používajú elektrofonický, podomácky postavený dvojmanuálový nástroj bez označenia.

V objekte bol až do 90. rokov píšťalový organ. Podľa záznamov organológa Mariana Alojza Mayera išlo o jednomanuálový bezpedálový nástroj postavený pravdepodobne v 80. rokoch 19. storočia firmou S. Országh, Budapest, pre r. kat. kostol v Mecheniciach (dnes Podhorany, časť Mechenice).

Pravdepodobná dispozícia:
Manuál: Kryt 8´, Gamba 8´, Salicionál 8´, Principál 4´, Kryt 4´, Oktáva 2´
Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)