Kostol sv. Cyrila a Metoda (katolícky), postavený v rokoch 1944-1947 za spolupráce V. Zavarského. Moderná trojloďová bazilikálna stavba s rovno uzavretým presbytériom a predstavanou vežou, flankovanou vysokou kulisovitou prístavbou a členenou dvojicou štíhlych vysokých okien. Nad portálom reliéf slovanských vierozvestov. Veža členená úzkym oknom tiahnucim sa cez celú jej výšku. Veža je zastrešená cibuľou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)