Stavba zo začiatku 20. storočia podľa plánov J. Bobulu ml. v historizujúcom slohu inšpirovanom románskou a renesančnou domácou architektúrou. Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom a mohutnou vežou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)