Barokový kostol z r. 1736, jednoloďový s polygonálnym uzáverom sanktuária, s predstavanou vežou a štvorcovou sakristiou. Priestory zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou.

História organov v objekte

V rokoch 1731 – 1845 stál v kostole päťregistrový pozitív od kremnického organára Martina Zorkovského. Tento bol r. 1845 nahradený Pažického nástrojom. Nástroj je, až na mech, zachovaný prakticky v intaktnom stave (vrátane prospektových píšťal). Zorkovského pozitív bol z Prenčova prenesený do Beluje, do r. kat. Kostola sv. Vavrinca, mučeníka, v tej dobe filiálneho kostola farnosti Prenčov. Tu sa nachádza dodnes.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

  • Organový pozitív I / 5

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)