Prenčov, okres Banská Štiavnica
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ bez pedála I / 10


Organ nebol prestavaný, je intaktne zachovaný, pôvodné sú aj prospektové píšťaly z organového kovu.

1845, Pažickí z Rajca, Juraj Pažický, Ján Pažický ml. – novostavba

V dielenskej knihe Pažickovcov je organ uvedený ako: 1844 do Prenčowa 10 m.

Na výplni, ktorá zakrýva prístup k bodcom hracej traktúry pod manuálovou klaviatúrou, sa zachoval nápis: Pazsiczki Pál (prečiarknuté ceruzkou, nad tým ceruzkou napísané Ďorď) ag Ján Organár z Rajca robil tento Organ 1844o / Tauber Ján Organista vten čas v Prenčowe V. Boha zvelebujicj prwssi / na novom tomto Organe 1845o.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2000
Organum hoc curarunt Stephanus et Catharina Slamka per Georgium Pazsicky organopeum Rajecensem .... Anno 1845.
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Manuálbas*16´
Principál
Vox humana*
Flauta major
Portunal
Flauta špicatá
Flauta minor
Kvinta2 2/3´
Oktáva
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = register je vybudovaný v rozsahu C – a
** = register je vybudovaný v rozsahu c – c3

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)