Pôvodne gotický kostol z 15. storočia, zbarokizovaný v 18. storočí a v 20. storočí upravovaný. Jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom a vstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté gotickou sieťovou rebrovou klenbou, loď pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)